در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

تقدیر از مواضع قاطع روحانی درقبال ترامپ/اگر اموال توقیف نمیشد دارایی‌ها توسط مدیران از بین می‌رفت