در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

جمله‌ای از رهبری که امیر قطر را به هم ریخت