در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

عراق مسیر کمک رسانی به داعش را بست