در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

مقامات سوریه با دی میستورا دیدار نکردند