در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

کتاب «تکامل اجتماعی در نظریه ساختی- کارکردی پارسنز» به چاپ رسید.